Loading

Piasek do podłóg jastrychowych

Piasek jest uniwersalnym materiałem budowlanym i jest stosowany w całkowicie różnych obszarach - w kształtowaniu krajobrazu, budownictwie, układaniu dróg i podłóg.

Wysuszyć posadzkę z piaskiem

Aby uzyskać równomierną i trwałą powłokę w pomieszczeniu, bardziej rozsądne jest wykonanie jastrychu cementowego. Rozwiązanie powstaje z samego cementu z dodatkiem piasku. Ale które surowce lepiej nadają się do tej pracy?

Z reguły jest to czysty i wypłukany piasek rzeczny, bez żadnych zanieczyszczeń. Jednak nie jest możliwe uzyskanie takiej podstawy we wszystkich regionach. Ponadto skład i jakość mogą być całkowicie różne, w zależności od kierunku docelowego.

Piasek do podłóg jastrychowych w pomieszczeniach przemysłowych.

Piasek musi być najwyższej jakości, obejmuje obsiany piasek morski. Ma szczególną siłę, która jest tak niezbędna dla pomieszczeń, które są stale narażone na duże obciążenia fizyczne i zatory.

Nie zawsze wystarczy jeden taki komponent. Ponadto wymagane jest zainstalowanie żelaznego jastrychu. Podłoga musi wytrzymać ciężkie uderzenia, ciężki sprzęt i wibracje.

Piasek musi być najwyższej jakości, obejmuje piasek z zasiewu. Ma szczególną siłę, która jest tak niezbędna dla pomieszczeń, które są stale narażone na duże obciążenia fizyczne i zatory.

Piasek do podłóg jastrychowych w pomieszczeniach mieszkalnych.

Jakiego rodzaju piasku potrzeba do prywatnych i wiejskich domów, biur? Do pomieszczeń, które nie są podatne na duże obciążenia i ruch ciężkiego sprzętu? Idealnie nadaje się do zwykłego górskiego źródła. Na jakość nie wpłynie nawet obecność w niej różnych substancji organicznych.

Wytrzymałość powłoki w tym przypadku jest bardziej zależna nie od piasku, ale od wyboru jastrychu i jakości użytego cementu. Wynika to z faktu, że w budynkach tego typu, innych niż beton, znajdzie się parkiet lub dachówka, która dodatkowo chroni powierzchnię. Dlatego nie ma znaczenia, jak dobre i czyste są surowce.

U nas można kupić korzystnie piasek do łącznika z szybką dostawą. Wybór odpowiedniego rodzaju jest dość trudny. Aby zrealizować ten lub inny pomysł, potrzebujesz konkretnego materiału o określonych cechach. Może to być droga, kamieniołom, przemyty piasek wykorzystywany do murowania.

Podłoga jastrychowa w pomieszczeniach przemysłowych

Surowce są podzielone na kilka rodzajów, w oparciu o zawartość obcych zanieczyszczeń i dużych frakcji. Piasek budowlany i wielkość frakcji nie większej niż 3 mm stosuje się z reguły do ​​produkcji w sektorach prywatnych.

Określ wymaganą ilość za pomocą standardowej formuły 1: 3.5. W podobnych obliczeniach 1 oznacza cement, a 3,5 - piasek. Liczba ta wystarcza do wykonania prac w domach często i podmiejskich, bez uwzględnienia zmiękczaczy i dodatków.

Jakie frakcje piasku stosuje się do półsuchego jastrychu podłogowego

Metody wiązania struktur wzmacniających
Moduł do wielkości piasku z urządzeniem do jastrychu podłogowego

Naturalny piasek to luźny niemetaliczny materiał o ziarnistości do 5 mm, związany ze skałami osadowymi i szeroko stosowany w budownictwie. Ponadto piasek można uzyskać w wyniku mechanicznego rozdrabniania różnych skał, głównie z wapienia, takich jak granit, marmur, skaleń, kwarc i inne. Warunki techniczne wykorzystania piasku w budownictwie określa się zgodnie z GOST 8736-2014, działającym na poziomie międzystanowym.

Piaski sedymentacyjne pochodzenia naturalnego są podzielone na kopalnie, rzeki, morze i aluwialny metodą wydobywczą. Mycie nazywa się piaskiem, który został specjalnie potraktowany dużą ilością wody w celu usunięcia z niego niepożądanych zanieczyszczeń. Piasek frakcyjny odnosi się do materiału, który przeszedł więcej niż dwa etapy obróbki, najczęściej przesiewanie, w celu oddzielenia go na różne frakcje w zależności od wielkości ziarna.

Wymagania dotyczące piasku w przypadku jastrychu półwytrawnego

Piasek budowlany stosowany do jastrychu nie powinien mieć w swoim składzie dodatkowych zanieczyszczeń w postaci organicznych, gliniastych, wapiennych i stałych cząstek większych niż 5 mm. Maksymalna dopuszczalna obecność zanieczyszczeń nie powinna przekraczać 5% całkowitej objętości. Należy rozumieć, że obecność maksymalnej dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń gwałtownie obniża jakość mieszanki cementowej stosowanej do jastrychu półsuchego.

W praktyce piasek o zawartości zanieczyszczeń przekraczającej 1,5% do wykonywania prac na jastrychu nie jest już stosowany. Taka sytuacja ogranicza użycie piasku z kamieniołomów, chyba że zostało dokładnie umyte specjalnym sprzętem. Można stosować większość rodzajów sztucznego piasku do jastrychu, ale jego wysoki koszt ogranicza wykorzystanie takiego materiału do prac budowlanych. Piaski sztuczne są wykorzystywane głównie w produkcji przemysłowej do celów technologicznych.

Aby sprawdzić jakość piasku, bez wchodzenia do laboratorium, musisz zebrać materiał w przezroczystym pojemniku, wypełniając go w jednej trzeciej. Następnie wlej jeszcze jedną trzecią wody i dobrze wymieszaj. Jeśli w ciągu 5-7 minut woda stanie się warunkowo przezroczysta i nie będzie w niej obcych zanieczyszczeń, piasek może być użyty do pracy. W przeciwnym razie materiał jest uważany za brudny i nie nadaje się do jastrychu.

Rozdzielenie piasku na frakcje

Standardowy stan określa trzy frakcje wielkości piasku:

 • drobna, o uziarnieniu do 0,5 mm;
 • średnio 0,5-2,0 mm;
 • duży 2,0-5,0 mm.

Jednak przedsiębiorstwa wydobywcze i sprzedający piasek decydują o większej gradacji tego materiału pod względem wielkości ziarna:

 • bardzo cienki rozmiar do 0,5 mm;
 • cienki 0,5-1,0 mm;
 • bardzo małe 1,0-1,5 mm;
 • małe 1,5-2,0 mm;
 • średnia 2,0-2,5 mm;
 • gruby 2,5-3,5 mm;
 • zwiększony rozmiar o 3,5-5,0 mm.

Taki bardziej szczegółowy podział uzyskuje się w wyniku mechanicznej obróbki piasku przy jego przesiewaniu.

Zastosowanie piasku o różnych wielkościach ziarna

Piasek frakcji do 1,5 mm nie może być stosowany do wyrównywania posadzki, ponieważ wielkość ziarna nie zapewnia niezawodnej adhezji pomiędzy poszczególnymi cząstkami wypełniacza w mieszance cementowej, a wytrzymałość warstwy będzie niedopuszczalnie niska. Drobna frakcja do półsuchej posadzki podłóg może być używana na stronach, które nie odpowiadają. Ponadto będzie on ekonomicznie nieopłacalny, ponieważ pociąga za sobą zwiększone zużycie cementu i nie zapewnia wymaganej wytrzymałości podłogi.

Średnia frakcja wynosząca 2,0-2,5 mm jest standardem do przygotowania większości zapraw cementowych, ale w przypadku jastrychów podłogowych nie zapewnia ona zwiększonej wytrzymałości, która jest pożądana dla tego rodzaju powłok. Zastosowanie włókien włóknistych lub innych materiałów wzmacniających w mieszance cementowej zwiększa wytrzymałość warstwy i umożliwia stosowanie drobnego i średniego piasku bez ograniczeń.

Duża część ziaren piasku o wielkości 2,5-3,5 mm jest idealnym materiałem do przygotowania mieszaniny roboczej z półsuchego urządzenia do jastrychu. Taki piasek zapewnia idealną równowagę pomiędzy kosztem materiału a jakością uzyskanej powłoki. Piasek o większych rozmiarach pozwala uzyskać najbardziej wytrzymałą warstwę, ale kosztuje więcej i praca z takim rozwiązaniem będzie znacznie trudniejsza.

Wnioski

Do wyrobu półsuchych podłóg jastrych cementowy nie może używać piasku z kamieniołomu z obecnością zanieczyszczeń. W obecności włókien wzmacniających włókno w mieszance betonowej lub zastosowaniu innych materiałów wzmacniających dozwolone jest stosowanie drobnego i średniego piasku. Dalszy wzrost wielkości ziaren piasku zwiększa wytrzymałość powłoki, ale zwiększa koszty zakupu materiałów i sprawia, że ​​praca jest bardziej pracochłonna. Ponadto należy zapewnić właściwą czystość piasku i jego ogólną jednolitość.

Jak wybrać odpowiedni rodzaj piasku do jastrychu, właściwości i proporcje zaprawy

Instalacja jastrychu cementowo-piaskowego jest ważnym etapem budowy. Jednak na tym etapie pracy większość ludzi popełnia poważne błędy. Najczęściej nie obserwuje się właściwych proporcji cementu i piasku, niezbędnych do wytworzenia mieszaniny dla jastrychu. Następnym poważnym błędem jest niewłaściwy wybór rodzaju piasku. W tym artykule omówimy, jak wybrać piasek do jastrychu, ponieważ nie wszystkie jego typy są odpowiednie do tego zadania. Najpierw sprawdźmy, jakie rodzaje tego materiału są przydzielane.

W budowie następujących typów:

 • Kariera. Uzyskane ze skał górskiego pochodzenia. W tym materiale są zanieczyszczenia. Piasek z piasku jest niskiej jakości, ale często jest stosowany w budownictwie ze względu na niską cenę.
Materiał z kamieniołomu
 • Inline. Ten typ jest również wydobywany metodą kariery, ale tylko jego cechy są wyższe. Po ekstrakcji piasek ten jest wysyłany do mycia, w tym etapie minimalizuje się ilość zanieczyszczeń, co poprawia właściwości materiału. Jest również nazywany siewnym.
Materiał wkładki
 • Budynek. Jest to uogólniona nazwa, zawiera ona rodzaj kariery i rzekę. Jest to nieorganiczny materiał budowlany o ziarnistości do 5 milimetrów.
Materiał budowlany środkowej frakcji
 • Marine. Jest wydobywany, jak sama nazwa wskazuje, do morza. Ten gatunek jest najczystszy w porównaniu do innych.
Sea Sand
 • Sztuczny. Uzyskiwany przez kruszenie skał: granit, marmur. Stosowany do przygotowywania dekoracyjnych rozwiązań.
Sztuczny piasek

Który piasek nadaje się do wylewki podłogowej

Myślę, że jasne jest, że zaprawa cementowo-piaskowa składa się z piasku i cementu. Jednak kwestia, która jest jeszcze lepsza do szlifowania podłogi, powoduje brak zgody. Niektórzy twierdzą, że konieczne jest wzięcie tylko umytego materiału rzecznego, ponieważ nie zawierają w nim zanieczyszczeń. Rzeczywiście tak jest. Ale tylko w Rosji jest wiele regionów, w których nie jest możliwe uzyskanie takiego materiału, a sprowadzenie go do budowy z innych miejsc jest drogie. Jakiego typu można użyć do stworzenia stołu? To pytanie jest niejednoznaczne, ale postaramy się udzielić odpowiedzi.

To, co lepiej jest stosować cement i piasek na jastrych, zależy od sytuacji i spodziewanych warunków pracy. W przypadku pomieszczeń, w których pierwsze miejsce stanowi wytrzymałość, zaleca się stosowanie materiału rzecznego. Jest potrzebny wszędzie tam, gdzie wysokie obciążenia są wywierane na podłogę. Ale jeśli mówimy o pomieszczeniach przemysłowych, tutaj wymagane jest nie tylko stosowanie wysokiej jakości cementu i piasku, ale także prasowanie jastrychu, ponieważ w takich pomieszczeniach wymagana jest podłoga odporna na wstrząsy i drgania pochodzące od ciężkich maszyn.

Ale jaki rodzaj piasku i cementu można wykorzystać do budowy jastrychu cementowo-piaskowego w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie nie ma dużych obciążeń na powierzchni podłogi, jest to inna sprawa. Dozwolone jest używanie piasku górskiego, nie ma znaczenia, czy są w nim zanieczyszczenia i substancje organiczne, ponieważ tutaj właściwości wytrzymałościowe są bardziej zależne od prawidłowego doboru rodzaju jastrychu i marki cementu.

Charakterystyka piasku nie odgrywa dużej roli, ponieważ w salonach kładzie się warstwę wykończeniową w postaci wykładziny podłogowej (linoleum, płyty laminowane, parkiet) na betonie.

Takie powłoki dodatkowo chronią betonowe podłoże. Tak wiele zależy od prawidłowego przygotowania zaprawy i wylewania jastrychu, a nie od rodzaju użytego piasku. A teraz porozmawiajmy o tym, jakie elementy będą potrzebne do przygotowania zaprawy cementowo-piaskowej.

Uwaga, proszę! Od właściwego doboru składników i przygotowania roztworu zależy wytrzymałość jastrychu i okres jego działania.

Składniki do przygotowania roztworu

Do przygotowania zaprawy używa się cementu o określonym gatunku, piasku i wypełniacza. A teraz porozmawiajmy o każdym z tych materiałów bardziej szczegółowo.

 • Piasek. Aby uzyskać pożądany rezultat, lepiej użyć materiału z jeziora lub rzeki. Odpowiednia i kariera, jeśli nie jest zbyt brudna. Materiał masowy dzieli się na frakcje: małe, średnie, duże. Jeśli chcesz zrobić rozwiązanie wysokiej jakości, to w tym przypadku lepiej jest preferować frakcje drobnoziarniste. Piasek trzeba będzie wyczyścić. Najpierw usuwane są z niego duże śmieci, a następnie przesiewane przez sito 2-3 razy.
 • Cement. Materiał ten odgrywa znaczącą rolę w zaprawie cementowo-piaskowej. Aby przygotować mieszankę, marka cementu jest wybierana na podstawie wymaganej wytrzymałości. Zaleca się wybór marek cementu M400 i M500. Ostatni znak jest lepszy, ponieważ materiał będzie wymagał mniej, ale trzeba będzie zapłacić za niego więcej. Oprócz marki warto wybrać suchy i świeży cement.
 • Dodatki. Są plastyfikatorami, które poprawiają jakość zaprawy cementowo-piaskowej i skracają czas jej krzepnięcia. Oprócz plastyfikatorów do roztworu dodaje się włókno. Ten materiał jest włóknem polipropylenowym.
 • Woda. Przy tworzeniu zaprawy cementowo-piaskowej ważną rolę odgrywa również woda. Bez niego nie można mieszać roztworu piasku i cementu, ale nalewać go w dokładnej proporcji, w przeciwnym razie można zepsuć wszystko. Do tego rozwiązania należy używać wyłącznie czystej wody bez zanieczyszczeń.

Przy wyborze wypełniacza stosuje się tę zasadę: jeśli wymagane jest wykonanie ciężkiego betonu, w tym przypadku stosuje się duży kruszywo: żwir i tłuczeń. A do przygotowania zwykłego betonu użyj drobnego kruszywa.

Jak zrobić zaprawę do jastrychu cementowo-piaskowego

Przed zmieszaniem roztworu najpierw przygotowuje się zbiorniki, komponenty i narzędzia. Etapy przygotowania roztworu są następujące:

 • Weź cement o wymaganej marce, włóknie i piasku. Wszystkie te materiały są umieszczone w jednym pojemniku i dokładnie wymieszane. Stosunek składników powinien wynosić od jednej do trzech: 1 część cementu klasy M400 i 3 części piasku. Tak więc 20 kilogramów cementu będzie musiało przygotować 60 kilogramów luźnego materiału. Mieszaj przez 5-8 minut.
 • Weź kolejny pojemnik, wlej do niego wodę i dodaj plastyfikator.
 • Ponadto, ciekłe składniki miesza się z suchymi. Wykonuje się to w następujący sposób: suche składniki (cement, włókno, piasek) powoli zasypiają do ciekłego roztworu i dokładnie się mieszają.
 • W ostatnim etapie roztwór jest dokładnie mieszany, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Jeśli samodzielnie wypełnisz podłogę cementowo-piaskową, najpierw obejrzyj prezentowany film wideo:

Piasek dla budownictwa

Który piasek jest lepszy w budowie

Piasek - uniwersalny materiał, który znalazł swoje zastosowanie w prawie wszystkich pracach budowlanych. Należy jednak wiedzieć, jaki rodzaj piasku jest idealny dla jednego lub innego miejsca przeznaczenia.

Istnieje kilka rodzajów piasku do budowy:

 • Kariera - jest wydobywany ze skał metodą otwartą. Ma niską jakość ze względu na fakt, że ma dużo zanieczyszczeń. Niski koszt pozwala na szerokie wykorzystanie tego typu w pracach budowlanych.
 • Iniekcja - po wypłukaniu wydobytego piasku, w celu zmniejszenia ilości niepotrzebnych zanieczyszczeń, jego jakość znacznie wzrasta. Dlatego nazywa się to praniem lub sianiem. Używany do przygotowania zapraw lub betonu zbrojonego.
 • Budynek - uogólniona nazwa, która obejmuje zarówno piasek rzeczny, jak i kamieniołom. Jest to nieorganiczny materiał budowlany, którego ziarno osiąga 5 mm.
 • Morski - wydobywany w morzu i transportowany przez statki towarowe. Ten rodzaj piasku uważany jest za najczystszy.
 • Sztuczny - powstaje w wyniku kruszenia marmuru, granitu, żużlu i innych skał. Używany do produkcji dekoracyjnych rozwiązań.

Dla każdego rodzaju pracy musisz wybrać najlepszą opcję. Poniżej znajdują się najpopularniejsze prace.

Który piasek lepiej użyć do fundamentu?

Fundament jest główną częścią każdego budynku. Dlatego wymaga dużej wytrzymałości i stabilności. Najlepszą pracą dla tego typu prac jest piasek klasy inwestycyjnej o średniej wielkości ziarnie. Wykorzystanie takiego piasku nie wpłynie na budżet. Spełnia również wymogi bezpieczeństwa.

Który piasek jest lepszy do wykańczania podłóg?

Jakość podłogi w każdym przypadku zależy od jakości ułożonego jastrychu. Aby osiągnąć dobre wyniki, musisz stworzyć wysokiej jakości rozwiązanie robocze. Jego przygotowanie jest uważane za najważniejszy parametr jakości.

Piasek budowlany to doskonały sposób na poradzenie sobie z tym zadaniem. Najlepiej kupować przemyty piasek o naturalnej wilgotności. Oczywiście piasek nie jest najważniejszym składnikiem kompozycji, dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na inne komponenty.

Jakiego rodzaju piasku powinienem użyć do muru?

Główną cechą muru jest wytrzymałość. Oczywiście, im mocniejsze rozwiązanie, tym silniejszy będzie sam budynek.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest piasek rzeczny o wielkości ziarna około 2,5 mm. Ta opcja jest odporna na zniszczenie i stosunkowo niedroga. Piasek rzeczny jest również idealny do budowy domu.

Jakiego rodzaju piasku powinienem użyć do tynku?

Chociaż istnieją opinie, że idealnym rozwiązaniem będzie zastosowanie tynku z piasku rzecznego lub morskiego, warto powiedzieć, że wystarczy zastosować zwykły piasek z kamieniołomu. Do tych prac lepiej używać piasku niedrogich gatunków.

Piasek do jastrychu

NASZE DOŚWIADCZENIE od ponad 11 lat!

 1. NASZE USŁUGI
 2. /
 3. Zmechanizowany stół
 4. /
 5. składniki cps
 6. /
 7. Piasek do jastrychu

Zadzwoń pod numer 8 (495) 997-90-97 i uzyskaj rabat w wysokości 5%!

Zniżki są możliwe w przypadku pojemności większych niż 60 M 2.

Piasek do jastrychu

treść:

W naszej działalności, a mianowicie w instalacji posadzek podłogowych w półsuchy sposób, stosujemy Kamieniołom umyć i wysiać piasek za pomocą modułu wielkości 2,5 - 3 mm Z powodu zastosowania takiego piasku zwiększa się wytrzymałość jastrychu.

Naturalny naturalny piasek to luźna skała, w której znajdują się ziarna skaleni, miki, kwarcu i innych naturalnych minerałów. W rzeczywistości każdy piasek nadaje się do budowy.

Stosowane jako rzeka, morze lub kariera, ale korzystanie z kariery jest popyt ze względu na niską cenę i dobre właściwości naturalne.

Na tej stronie przyjrzymy się rodzajom piasku stosowanego w urządzeniu jastrychu betonowego, charakterystykach piasku, modułach wielkości, kolejności cen piasku w Moskwie i regionie moskiewskim.

Odmiany piasku z kopalni:

Inline (płukane) - ten rodzaj piasku wydobywanego z kamieniołomu wydobywany jest z nawodnionych osadów i złóż w kamieniołomach za pomocą urządzeń hydromechanicznych. Dzięki zastosowaniu tej technologii piasek okazuje się być czysty, to znaczy bez zanieczyszczeń i niepotrzebnych składników. Podczas ekstrakcji hydromechaniczne urządzenia z piasku są wypłukiwane z gliny i pylistych cząstek. Stosowanie piasku do czyszczenia wstępnego uważa się za najbardziej odpowiednie do produkcji betonu i cegieł, a także do budowy pomieszczeń, w urządzeniu zmechanizowany stół podłogowy, drogi i produkty z betonu zbrojonego.

Seeded piasek jest uzyskiwany w wyniku prostego przesiewania technicznego i mechanicznego z dużych cząstek i kamieni. Piasek ten jest idealny do formowania masy gipsowej, przygotowania zaprawy do murowania lub odlewania fundamentów.

Sandy Gleba to nierafinowana mieszanka piasku z kamieniołomu z wszystkimi rodzajami składników. Cena takiego piasku jest minimalna, a zakres stosowania z reguły ogranicza się do wypełniania wykopów lub niwelowania terenu.

Metoda ekstrakcji jest główną cechą tego luźnego materiału. Najbardziej pożądana jest kariera, bardziej demokratyczna pod względem ceny i uniwersalności.

Więcej na temat podtypów piasku:

Smażony piasek. Materiał wyjściowy ekstrahowano otwartych wgłębień, a następnie rozdziela się na frakcje przez przesiewanie przez sita o różnej określonej ilości komórek. Podczas projekcji luzem usuwa wszystkie duże inkluzje, które nie spełniają rozmiary ułamkowych. Kup dostawę piasku kategoria ta ma sens do pracy, gdzie nie jest to konieczne czystości chemicznej materiału oraz obecność ciągu zanieczyszczeń gliniastych, a mianowicie: wszystko dla fundamentów i systemów odwadniających, tynkowanie i kafli, budowa dróg, budowa betonu asfaltowego i konkretnych rozwiązań, poprawy gruntów witryny.

Zmyty piasek poddawany jest dodatkowej obróbce: surowiec jest "przebijany" przez ciśnieniowy strumień wody pod wysokim ciśnieniem. Równocześnie jednorodność luźnego materiału staje się gładsza, glina i niepotrzebne zanieczyszczenia są wypłukiwane w wysokim stopniu - to znaczy jakość piasku wzrasta wiele razy. Jednak takie przetwarzanie sprawia, że ​​piasek jest znacznie droższy i jest zwykle kupowany dla lepszych prac. W szczególności - do układania cegieł i bloków żużlowych, ponieważ roztwór oparty na przemytym piasku osiadł w znacznie mniejszym stopniu niż przy użyciu zaszczepionego. Nie mniej ważnym obszarem zastosowania przemywanego piasku jest produkcja cegieł i płyt chodnikowych, w których na jakość uzyskiwanych produktów duży wpływ ma obecność wtrąceń gliny.

Piasek rzeczny za cenę przewyższa nawet kamieniołomy, ponieważ jest to początkowo wyjątkowo czysty materiał o płytkiej frakcji i idealnie niskiej radioaktywności. Jest używany znacznie rzadziej niż jakikolwiek kamieniołom, ponieważ niepotrzebnie zawyża ostateczny koszt budowy. Rób to tylko w tych przypadkach, gdy wymaga całkowicie czystego materiału sypkiego. Piasek rzeczny jest szczególnie cenny przy budowie złożonych drenów: ma bardzo wysoki współczynnik filtracji, czyli zdolność do przepuszczania wody przez jej warstwę. Stosuje się go również do produkcji wysokiej jakości cegieł: właściwości piasku pod każdym względem odpowiadają pierwszej klasie i charakteryzują się bardzo wysoką ekologiczną czystością.

Charakterystyki techniczne i właściwości:

Główną właściwością piasku kopalnianego jest jego czystość i brak zanieczyszczeń. Ponadto kamieniołom klasy inwestycyjnej ma następujące cechy:

 • Frakcje zmieniają się od 1,5 do 5 mm.
 • Niski procent pyłu, gliny i innych zanieczyszczeń - nie więcej niż 0,03%.
 • Gęstość piasku klasy inwestycyjnej wynosi 1,60 g / cm3.

W zależności od frakcji, jaką ma ziarno piasku, materiał zmywalny dzieli się na następujące kategorie: mała, gruboziarnista i frakcja średniej wielkości. Odcienie piasku z kamieniołomu są również różne i mogą być żółte lub brązowe, w zależności od złóż i kamieniołomu.

Moduły wielkości:

mulisty. Ten rodzaj piasku ma bardzo drobną strukturę, podobną do pyłu. Wielkość ziarna takiego materiału mieści się w zakresie 0,05 do 0,14 mm. Z kolei piaski pyliste są podzielone na kilka podgatunków: nieważne, wilgotne i nasycone wodą.

 • Drobny piasek o wielkości ziarna od 1,5 do 2,0 mm.
 • Średniej wielkości, która obejmuje frakcje od 2 do 2,5 mm.
 • duże, o ziarnie 2,5 - 3,0 mm, które stosujemy do urządzenia półsuchego jastrychu.
 • zwiększony rozmiar - od 3.0 do 3.5 mm.
 • bardzo duże, o uziarnieniu 3,5 mm lub większym.

Mycie (pranie) - ten rodzaj piasku wydobywanego z kamieniołomów wydobywany jest z nawodnionych osadów i złóż w kamieniołomach za pomocą urządzeń hydromechanicznych. Dzięki zastosowaniu tej technologii piasek okazuje się być czysty, to znaczy bez zanieczyszczeń i niepotrzebnych składników. Podczas ekstrakcji hydromechaniczne urządzenia z piasku są wypłukiwane z gliny i pylistych cząstek. Stosowanie piasku in-line uważa się za najbardziej odpowiednie do produkcji betonu i cegieł, a także do budowy pomieszczeń, dróg i produktów z betonu zbrojonego.

Obsiany piasek uzyskuje się w wyniku prostego przesiewania technicznego i mechanicznego z dużych cząstek i kamieni. Piasek ten jest idealny do formowania masy gipsowej, przygotowania zaprawy do murowania lub odlewania fundamentów.

Piaszczysta gleba to nierafinowana mieszanka piasku z wszelkiego rodzaju składników. Cena takiego piasku jest minimalna, a zakres stosowania z reguły ogranicza się do wypełniania wykopów lub niwelowania terenu.

Odmiany piasku rzecznegoWielkość poszczególnych cząstek piasku rzecznego dzieli się na:

 • drobne (cząstki do 2 mm);
 • Średni (cząstki od 2,0 do 2,8 mm);
 • duże (cząstki od 2,9 do 5 mm).

Co odróżnia piasek rzeczny od kamieniołomu:

Według GOST, piasek rzeczny i kamieniołomy nie są podzielone. Różnica między tymi dwoma rasami to cena, która jest kilkakrotnie wyższa dla rzeki niż dla kamieniołomu. Jeśli porównamy kompozycje dwóch rodzajów piasku, rzeka jest czysta, bez domieszek i elementów zewnętrznych, a kamieniołom zawiera glinę (która jest czasami bardzo poręczna). Dlatego jednoznacznie powiedzieć, że jest lepiej: piasek kariery lub rzeka, jest to niemożliwe.

Uważa się, że jest to najbardziej jakościowy wypełniacz do betonowej zaprawy, której wytrzymałość jest szczególnie ważna przy wznoszeniu konstrukcji nośnych. Z reguły zalety materiału obejmują następujące funkcje.

 • Nie zawiera gliniastych i mulistych cząstek, które są niedopuszczalne w zaprawach cementowo-piaskowych i obniżają ich jakość.
 • Kryształy o kształcie owalnym podczas przygotowywania mieszanki betonowej nie są zagęszczane, mleko cementowe równomiernie je okrywa, a gotowy beton praktycznie nie kurczy się.

Pomimo tego, że piasek z kamieniołomów jest gorszej jakości niż rzeka, jest on poszukiwany w budownictwie i ma wiele zalet.

 • O wiele bardziej powszechne.
 • Przygotowanie betonu jest mniej cementowe - wynika to z właściwości nieregularnie ukształtowanych kryształów, które powodują twardnienie.
 • Ma atrakcyjną cenę.
 • Wzbogacony produkt spełnia najwyższe standardy.
Wśród braków kariery piasek doświadczonych budowniczych zauważyć, co następuje.
 • Piasek zawodowy zawiera większy procent organicznych cząstek gliny i pyłu - do 7% w stosunku do 0,05% w rzece analogowej.
 • Ze względu na swój skład konstrukcyjny osiada, zagęszcza w momencie wiązania i stwardnienia betonu.

Tak więc piasek kariery jest uniwersalnym, a także popularnym materiałem budowlanym, wykorzystywanym w wielu dziedzinach działalności. Ma wyjątkowo niski koszt ze względu na prosty proces ekstrakcji i brak przetwarzania.

Wymagania dotyczące piasku w przypadku jastrychu półwytrawnego:

1. Piasek konstrukcyjny stosowany do jastrychu nie powinien mieć w swoim składzie dodatkowych zanieczyszczeń w postaci organicznych, gliniastych, wapiennych i stałych cząstek większych niż 5 mm. Maksymalna dopuszczalna obecność zanieczyszczeń nie powinna przekraczać 5% całkowitej objętości. Należy rozumieć, że obecność maksymalnej dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń gwałtownie obniża jakość mieszanki cementowej stosowanej do jastrychu półsuchego.

2. W praktyce piasek o zawartości zanieczyszczeń przekraczającej 1,5% do wykonywania prac na jastrychu nie jest już stosowany. Taka sytuacja ogranicza użycie piasku z kamieniołomów, chyba że zostało dokładnie umyte specjalnym sprzętem. Można stosować większość rodzajów sztucznego piasku do jastrychu, ale jego wysoki koszt ogranicza wykorzystanie takiego materiału do prac budowlanych. Piaski sztuczne są wykorzystywane głównie w produkcji przemysłowej do celów technologicznych.

3. Aby sprawdzić jakość piasku, bez wchodzenia do laboratorium, musisz zebrać materiał w przezroczystym pojemniku, wypełniając go w trzeciej. Następnie wlej jeszcze jedną trzecią wody i dobrze wymieszaj. Jeśli w ciągu 5-7 minut woda stanie się warunkowo przezroczysta i nie będzie w niej obcych zanieczyszczeń, piasek może być użyty do pracy. W przeciwnym razie materiał jest uważany za brudny i nie nadaje się do jastrychu.

Piasek do jastrychu, który

Wysłany przez Роман27, 20 sierpnia 2008 w Podłogi i podłogi

Zalecane wiadomości

Aby publikować wiadomości, utwórz konto lub zaloguj się

Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem, aby dodać komentarz.

Utwórz konto

Zarejestruj się w naszej społeczności. To bardzo proste!

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się do systemu.

Lub zaloguj się przy użyciu jednej z tych usług

Google zaleca

Nasze rekomendacje

Montaż sufitu gipsowo-kartonowego

andral opublikował temat w Sufitów płyt gipsowo-kartonowych, 17 stycznia 2005 r., temat

Testowe piły testowe SCW 22-A i SCM 22-A

Sano opublikował artykuł w artykule "Narzędzia i wyposażenie", 24 grudnia 2012 r

Jak wyciąć zawiasy w drzwiach wewnętrznych.

Sano opublikował artykuł w School of Repair, 15 czerwca 2007 r., Artykuł

Pistolet do montażu na gazie HILTI GX 120

Sano opublikował artykuł w artykule Tool and Equipment, 11 marca 2012 r

Perforator bezprzewodowy TE 30-A36

Sano opublikował artykuł w Narzędziach i Urządzeniach, 29 kwietnia 2013 r., Artykuł

Jak najlepiej zrobić partycję z płyt kartonowo-gipsowych

Sander opublikował temat w pracy z płytą gipsową, 3 marca 2005 r., Temat

Dacza w lesie: jako artysta Igor Shubin przekształcił obszar leśny. Lifkhaki dla letnich mieszkańców

KGB opublikował artykuł w wiejskim domu, domek, 28 sierpnia, artykuł

Domowej osłony na bułgarski kubek lub pędzel

FugenFührer opublikował wpis na blogu w blogu FugenFührer, 13 lutego 2017 r., Wpis na blogu

Który piasek jest lepszy do wykańczania podłóg

Będąc uniwersalnym materiałem budowlanym, piasek jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach. Budowa budynków, roboty wykończeniowe i remontowe, budowa dróg, planowanie krajobrazu - bez użycia piasku żadne z powyższych prac. Jednak w przypadku różnych prac budowlanych wymagany jest piasek o określonych właściwościach. I na ile zanieczyszczeń będzie w jego składzie, jak wysoka jest jego wilgotność, a także jaki maksymalny rozmiar ziaren piasku, jakość roztworu zależy bezpośrednio, a tym samym niezawodność konstrukcji.

Złożoność wyboru "właściwego" piasku do konkretnych zadań budowlanych stała się głównym powodem napisania tego materiału.

Tak więc piasek jest obowiązkowym składnikiem materiałów budowlanych, które są wykorzystywane w pracach wykończeniowych. Po wzniesieniu skrzyni zaczynają pracować tynkarze. Ich zadaniem jest wyrównywanie ścian, usuwanie nierówności bloków ściennych lub cegieł po ich instalacji. Drugim etapem szorstkiego wykończenia jest instalacja jastrychu cementowo-piaskowego. Podobnie jak w pierwszym, a w drugim przypadku stosowane są rozwiązania o podobnym składzie, w których piasek jest składnikiem obligatoryjnym.

Profesjonaliści, którzy pracowali już w branży budowlanej od ponad roku, twierdzą, że piasek rzeczny (przesiany) najlepiej nadaje się do tynkowania ścian i ścianek działowych, a także do podłóg morskich - morskich. Stwierdzenia te mają dość logiczne uzasadnienie. Ziarna piasku morskiego mają małą średnicę, dodatkowo po reakcji ze ściągającymi składnikami i wodą, ta mieszanina ma większą plastyczność. Dla osób wykańczających jest to bardzo ważne, ponieważ po zakończeniu prac pionowość ścian musi być zgodna z ustalonymi przepisami budowlanymi i zasadami. Piasek morski bardziej złuszcza, ale jastrych, w którym był używany, ma wyższą jakość.

W pracach związanych z układaniem jastrychu zaleca się również stosowanie piasku rzecznego. Ten czysty i drobny materiał frakcyjny, wytwarzany w kanałach rzek aktywnych i wyschniętych, pozwala znacznie poprawić jakość mieszanki cementowej. Po pierwsze, brak zanieczyszczeń w kompozycji znacznie zmniejsza poziom pękania jastrychu podczas krzepnięcia. Po drugie, mieszanina, w której stosowany jest taki piasek, jest bardziej jednorodna, co oznacza, że ​​podłoga z takiego rozwiązania będzie gładsza i bardziej niezawodna.

W przypadku cegły, nacisk kładziony jest na jakość zaprawy. W końcu rozwiązanie jest odpowiedzialne za integralność wzniesionego budynku. Aby uzyskać wysokiej jakości mieszankę, profesjonaliści zalecają stosowanie piasku rzecznego z ziarnami do 2,5 mm. Dzięki temu mieszanina uzyskuje niezbędny wskaźnik wytrzymałości i odporności na wpływy otoczenia. Ponadto w składzie piasku rzecznego praktycznie nie ma cząstek glinki, co korzystnie wpływa na roztwór.

Piasek do podłóg jastrychowych

Główną funkcją wykładziny podłogowej jest równomierne rozłożenie obciążenia na płytach. Właśnie dlatego stawia się na nim specjalne wymagania, z których najważniejszymi są siła i uczciwość. W naszej firmie można kupić piasek do wszelkich potrzeb!

Wymagane cechy są dostarczane przez materiał źródłowy

Chodzi o cement, a raczej jego zawartość w roztworze, a także piasek, którego prawidłowy wybór jest jednym z podstawowych zadań.

 • Piasek z kamieniołomu zawiera wiele zanieczyszczeń, w tym gliny, co pogarsza właściwości wytrzymałościowe zaprawy cementowo-piaskowej.
 • Morskie skały osadowe są najczystsze, ale w przeciwieństwie do innych opcji kosztują więcej. Taki piasek służy do wykonywania podłóg o zwiększonej wytrzymałości.
 • Optymalną opcją dla jakości i kosztów jest piasek rzeczny, w którym praktycznie nie ma domieszek gliny. Jego jedyną wadą jest obecność mułowych osadów, które muszą zostać usunięte.
 • Możliwe jest użycie sztucznego piasku, uzyskanego przez kruszenie skał. Ma doskonałe właściwości i służy do tworzenia podłóg o dużej wytrzymałości.

Podsumowując, najlepszą opcją dla jastrychu jest obmyty piasek z kamieniołomu, w którym nie ma gliniastych i mulistych osadów.

Ważna jest również frakcja piasku

Granulat materiału ma bezpośredni wpływ na charakterystykę roztworu po jego zestaleniu. Im mniejszy piasek, tym niższa wytrzymałość marki. Optymalną opcją dla jastrychu jest zastosowanie ziarnistości piasku 1,8-3 mm. Zalety dużego ziarna są niezaprzeczalne:

 • jastrych o wysokiej wytrzymałości;
 • pęknięcia nie powstają nawet przy braku zbrojenia;
 • powierzchnia praktycznie się nie kruszy.

Jastrych wytwarzany z grubego piasku ma bardzo wysoką jakość wskaźników, nawet jeśli nowoczesne dodatki modyfikujące nie są zawarte w roztworze.

Jak możemy być przydatni?

Nasza firma działa w ścisłej współpracy z szeregiem firm górniczych i kamieniołomów Saint-Petersburg i Leningrad region, a zatem możemy zaoferować najlepszą cenę na podkłady podłogowe na piasku i innych materiałów niemetalicznych z dostawa do każdego miejsca w mieście i regionie (zob. Geografii dostaw).

Stosunek cementu do piasku dla jastrychu

Jakie proporcje cementu i piasku dla jastrychu są potrzebne

Za najważniejszy krok w tworzeniu podłóg w domu lub mieszkaniu uważa się wypełnienie jastrychu. W artykule zajmiemy się tym, jak zrobić najbardziej popularną zaprawę cementowo-piaskową, zastosować ją poprawnie i uzyskać wysokiej jakości bazę.

Odmiany rozwiązań

Wielu użytkowników popełnia błędy w procesie tworzenia jastrychu nie tylko w technologii tej procedury. Ważne jest również, aby nie pomylić się przy wyborze rozwiązania do wylewania podłogi, ponieważ istnieją różne rodzaje mieszanek z ich zaletami i wadami. Nie zaniedbuj jakości jastrychu, ponieważ ta warstwa, chociaż nie jest widoczna na zdjęciu, ale spełnia najważniejszą funkcję.

Zazwyczaj efekt wiązania w takich mieszaninach tworzy cement lub gips. Są wypełnione piaskiem, zarówno drobnym jak i gruboziarnistym, lub polimerami lub minerałami, które znacznie poprawiają charakterystykę jastrychu. Roztwór przygotowuje się po rozcieńczeniu pewną ilością wody.

Każdy rodzaj rozwiązania ma swoje indywidualne cechy:

 • mieszaniny na bazie cementu są uniwersalne, ponieważ mają zwiększoną odporność na różnego rodzaju działania niepożądane. Wadą jest to, że skurcz utworzonego podłoża występuje jakiś czas po wylaniu. Unikać powstawania pęknięć można jedynie przy idealnym wymieszaniu zaprawy i ułożeniu w niej siatki wzmacniającej;
 • roztwory na gips (mieszanki bezwodnikowe) są bardzo łatwe do zastosowania i dochodzą do stanu ostatecznego po 1-2 dniach. Ta listwa nie jest termokurczliwa i można ją wlać w bardzo cienką warstwę. Gips nie toleruje wysokiej wilgotności.

Kompozycje zarówno gipsowe, jak i cementowe są już sprzedawane jako gotowe mieszanki, uzupełnione różnymi zmodyfikowanymi materiałami, które ułatwiają proces mieszania, zwiększają płynność roztworu i ułatwiają jego układanie. Dzięki takim mieszankom powierzchnia obróbki zgrubnej jest prostoliniowo wyrównana, a skurcz powstającego jastrychu jest minimalny. Ale kosztuje gotową mieszankę kilka razy więcej niż to, co przygotowuje się samodzielnie.

Proces przygotowania zaprawy cementowej

Rozważ elementy, które składają się na wylewkę betonową i cechy ich zastosowania:

 • piasek - musi być idealnie czysty i suchy bez kamieni i drobnych zanieczyszczeń;
 • cement - najlepiej kupić markę co najmniej 400, ale ta wartość może się zmniejszyć podczas przechowywania. Odpowiednio, potrzebny jest tylko świeży materiał;
 • plastyfikatory - warto dodać więcej, aby zmaksymalizować efektywność rozwiązania;
 • Włókno polimerowe jest specjalną substancją, która zastępuje zbrojenie jastrychu, zwiększając jego właściwości.

Proporcje składników w roztworze

Ważne jest, aby obserwować proporcje cementu i piasku w jastrychu, które są wytwarzane w oparciu o markę użytego cementu (bardziej szczegółowo: "Jak właściwie obliczyć cement na jastrychu - przykłady"). Stopień rozwiązania można również określić na podstawie rodzaju zastosowanego cementu.

Na przykład, przy stosowaniu cementu klasy 600, wymieszaj 1 część cementu i 3 części piasku iw takim przypadku otrzymasz rozwiązanie - M300. Już gatunek zaprawy do jastrychu M150 uzyskuje się w tej samej proporcji, ale przy użyciu cementu z gatunku 400, poniżej którego nie zaleca się jego obniżania, ponieważ uzyskany podkład będzie miał właściwości niższe niż wymagane dla efektywnego działania podłóg.

Niezależnie od proporcji cementu i piasku dla wybranego jastrychu, włókno dodaje się do 1 grama na kilogram cementu.

Mieszanie składników roztworu

Kiedy jastrych cementowy jest mieszany, konieczne jest obserwowanie proporcji, ale nie jest również konieczne zapominanie o technologii procesu:

 • na początek wykonuje się połączenie suchych komponentów: cementu, piasku, włókna. Optymalną mieszanką jest zastosowanie cementu z gatunku 400 i piasku w stosunku 1: 3. Włókno dodaje się, jak już wspomniano, 1 gram na kilogram cementu. Tak więc 50 kilogramów cementu wymaga 150 kilogramów piasku i 50 gramów włókna;
 • osobno konieczne jest przygotowanie pojemników do przygotowania plastyfikatorów przed ich włączeniem do roztworu. Jeśli chodzi o plastyfikatory, niezależnie od wybranej proporcji betonu do jastrychu, dodaje się około 3,8 grama na kilogram cementu. Wodę należy dodać 3 razy mniej niż cement. Tak więc, wcześniej wybrany stosunek będzie miał 190 gramów plastyfikatora i 5,6 litra wody, z czego 0,6 grama oddziałuje bezpośrednio z plastyfikatorami;
 • dalsze działania są standardowe: suchą mieszankę dodaje się do ciekłej części i równomiernie miesza do uzyskania jednorodnej kompozycji bez grudek. W pracy lepiej jest użyć specjalnego miksera budowlanego lub wiertarki ze specjalną dyszą, która zapewni najbardziej odpowiednią konsystencję roztworu.

Ostatecznie należy uzyskać lepką kompozycję, która jest nieco trudniejsza do wypełnienia, ale pozwala na stworzenie jastrychu o wysokiej jakości. Idealnie gładka powierzchnia bez pęknięć może zostać utworzona tylko wtedy, gdy jastrych jest regularnie zwilżany podczas okresu suszenia.

Obliczanie objętości zaprawy do jastrychu

Bez względu na to, która marka zaprawy do jastrychów podłogowych jest używana, obliczenie wymaganej objętości wykonuje się w następujący sposób:

 • w rzeczywistości matematyka nie jest skomplikowana: powierzchnia pokrytej powierzchni nierównej podłogi jest pomnożona przez szacowaną grubość jastrychu;
 • Po uzyskaniu potrzebnej objętości roztworu można rozpocząć obliczanie niezbędnej ilości piasku i cementu. Te składniki są ważne, ponieważ reszta jest bardzo mała. Warto pamiętać, że stosunek tych materiałów wynosi 1: 3. Można przejść od faktu, że metr sześcienny cementu na masę jest w przybliżeniu równy 1300 kilogramom.

Wylać jastrych

Prace prowadzone są w kilku etapach:

 • gruntowanie podłóg szorstkich;
 • instalacja latarni morskich;
 • roztwór do nalewania.

Gruntowanie

Przed wybraniem proporcji cementu i piasku do jastrychu podłogowego najlepiej jest zakończyć etap zalewania. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie przyczepności jastrychu do podstawy i wyeliminowanie minimalnej chropowatości powierzchni nierównej podłogi.

Porowatą szorstką podłogę korzystnie traktuje się starterem (lepkim związkiem) i nanosi na gęste powierzchnie bez wcześniejszego rozcieńczania. Wszystkie szczegóły dotyczące właściwości i wartości mieszaniny gleby można sprawdzić na opakowaniu.

Instalacja Beacon

Ważnym zadaniem podczas wylewania jastrychu jest utrzymanie idealnie płaskiego poziomu jego powierzchni. Można go zastosować tylko wtedy, gdy zainstalowane są specjalne sygnały nawigacyjne. Należy je umieścić na tym samym poziomie, kontrolując proces na poziomie budynku.

Proces instalacji jest prosty:

 • Jako zapięcie stosowane są małe przesuwane zaprawy gipsowe wzdłuż poprzednio zaznaczonej linii instalacji sygnalizacyjnej;
 • na tej linii kładzie się belkę drewnianą lub aluminiową, reprezentującą tę samą latarnię morską;
 • Używając poziomu, sprawdzana jest wysokość każdego beacona.

Odległość między latarniami w tym przypadku nie powinna być większa niż 2 metry, a dokładnie mniejsza niż długość zastosowanego poziomu (reguły). Po stwardnieniu szkiełek roztworu można rozpocząć nalewanie roztworu.

Wypełnienie jastrychu

Paski listwowe są stosowane, co upraszcza proces i zwiększa produktywność pracowników. Pasma są ograniczone do radiolatarni, a rozwiązanie nie rozlewa się po całej powierzchni pomieszczenia. W rzeczywistości sygnały nawigacyjne w tym przypadku to deskowanie. Ważne jest, aby wybrać taki stosunek zaprawy do jastrychu, aby grubość wypełnionej warstwy odpowiadała wysokości zainstalowanych radiolatarni.

Roztwór rozlewa się wyraźnie między sygnałami nawigacyjnymi i wyrównuje za pomocą tych samych szyn, które służyły jako poziom do wyrównania ich poziomu. Gdy tylko jastrych wyschnie na jednym z pasków, ograniczające sygnały nawigacyjne zostaną usunięte, a praca może zostać przeniesiona do następnej sekcji.

Wszelkie zagłębienia lub kopce na powierzchni jastrychu mogą być zidentyfikowane przez powstałe "mleczko cementowe" lub lekkie plamy. Wyeliminowanie takich defektów może być, dodatkowo, zastosowanie niewielkiej ilości roztworu i wyrównanie go.

Jastrych dobrej jakości można uzyskać tylko po dobrym suszeniu. Maksymalna wytrzymałość podstawy zostanie uzyskana za około miesiąc. Ważne jest regularne zwilżanie powierzchni jastrychu w celu jej bardziej równomiernego wysuszenia.

Około 8 godzin po zakończeniu prac należy nałożyć warstwę polimerową, aby zabezpieczyć jastrych przed pękaniem, którego nie można uniknąć z powodu nierównomiernego suszenia. Jeśli w przyszłości planowane jest ułożenie warstwy wykończeniowej na jastrychu, polimer można uznać za podkład. Jeśli nie, to jastrych wysokiej jakości nie będzie wyglądał zbyt dobrze na zdjęciu i przy kontroli wizualnej, ale jego główne funkcje będą wykonywane "idealnie".

W artykule szczegółowo opisano sposób przygotowania zaprawy do jastrychu i nakładania jej w taki sposób, aby wylew był wysokiej jakości, niezawodny i służył przez wiele lat. Z biegiem lat można używać jastrychu pod każdym rodzajem podłogi.

Konkretne proporcje dla jastrychu

Jako wykładzinę w wiejskich domach i mieszkaniach beton stosuje się do jastrychu. Materiał budowlany spełnia wysokie wymagania dotyczące niezawodności, trwałości i łatwości instalacji. Wszelkie nierówności i wady podłoża można łatwo usunąć betonowym roztworem. Jednak właściwości wytrzymałościowe i trwałość powłoki są determinowane wieloma parametrami, takimi jak zgodność z technologią przygotowania roztworu betonowego, prawidłowy dobór proporcji głównych składników i wypełnienia.

Dlaczego przestrzeganie wymaganego wskaźnika jest ważne?

Obecnie jako wykładziny stosuje się różne materiały: płytki, kit, tynk itp. Ze względu na ich trwałą i niezawodną konstrukcję należy bezwzględnie przestrzegać ścisłych proporcji głównych składników mieszaniny na betonie. Wizualnie określić poprawność stosunku składników może być przez gęstość roztworu. Konsystencja powinna być podobna do tłustej śmietany o lekko kruchej strukturze bez grudek. Taka kompozycja jest łatwiejsza do nałożenia i wygładzenia. Jeśli podłoże jest równe, mieszanina lekko pęka.

Jeśli przesadzisz z wodą, stosunek składników jest błędny, dlatego mieszanina będzie się pogarszać, a podłoga pęknie z czasem.

Aby właściwie wymieszać wszystkie składniki w wymaganych ilościach, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Dotyczy to gotowych mieszanek suchych. Jeżeli korzystasz z rozwiązań własnego przygotowania, zaleca się wybór proporcji według marki cementu i wybranego kruszywa. Stosunek składników w mieszance piaskowo-cementowej decyduje nie tylko o ostatecznej jakości powłoki, ale również o parametrach dźwiękowych, cieplnych i wilgotnościowych, możliwości układania komunikacji.

Stosunek cementu i wypełniacza piaskowego

Gatunek cementu określa stosunek głównych składników w mieszaninie, takich jak cement, wypełniacz piaskiem, woda.

Tabela proporcji składników.

Zaleca się ugniatanie jastrychu z gatunku roztworu o stężeniu większym niż M150 o wytrzymałości na ściskanie 10 MPa. Optymalna ocena to M200. Piasek do wyboru proporcji należy przyjmować z minimalną zawartością gliny. Zanieczyszczenia zmniejszają właściwości klejące mieszanki, a tym samym zmniejszają się charakterystyki wytrzymałościowe podłogi. Jeśli nie można uniknąć gliny, udział cementu w masie całkowitej należy zwiększyć o 20%.

Jak obliczyć rozwiązanie podłogowe?

Jako przykład podajemy obliczenia na wylewce betonowej dla pomieszczenia o powierzchni 35 m2. Wymagana grubość warstwy wypełniającej wynosi 5 cm:

 1. Całkowita objętość mieszaniny jest równa wynikowi pomnożenia grubości zbiornika i powierzchni pomieszczenia: 0,05 * 35 = 1,75 m3.
 2. Objętość wypełniacza piasku, właściwości ściągających i użytecznych. W tym przypadku - piasek, cement, kruszony kamień. Zaokrąglona relacja ma postać 1. 3. 5. Z podanej względnej ilości znajdujemy objętość piasku: 1,75 * (3/9) = 0,57 m3. Obliczona objętość kruszonego kamienia wyniesie 1,75 * (5/9) = 0,95 m3. Objętość cementu wynosi 1,75-0,57-0,95 = 0,23 m3.
 3. Konwersja jednostek miary - od wolumetrycznej do masy. W tym celu oblicza się 10 litrów każdego składnika w mieszaninie. Określona objętość piasku, cementu i kruszywa ma odpowiednie masy: 14-16 kg (1 m3 = 1400-1600 kg), 15-17 kg (1 m3 = 1500-1700 kg) i 13-14 kg (1 m3 = 1300k-1400 kg).

Dlatego konwersja jednostek wygląda następująco:

 • masa frakcji cementu - 0,23 * 1300 (1400) = 299 (322) kg;
 • Piasek - 0,57 * 1400 (1600) = 798 (912) kg;
 • gruz - 0,95 * 1500 (1700) = 1425 (1615) kg.

Przykład jest przybliżony, ale użyteczny. Eksperci zalecają, aby przy przygotowywaniu zaprawy do podłóg uwzględnić fakt, że gotowa wylewka może mieć zmniejszoną objętość: przybliżona wydajność 1 m3 suchego produktu wynosi 0,59-0,71 m3 gotowego produktu. Dlatego musi istnieć określony zapas wszystkich niezbędnych składników.

Aby pomóc początkującym budowniczym, istnieje duża liczba przydatnych wykresów, tabel, kalkulatorów online, które pozwolą ci wybrać proporcje i obliczyć liczbę składników. Następnie możesz samodzielnie przygotować wysokiej jakości rozwiązanie do jastrychowania na podłodze.

Co jest lepsze - beton czy cps?

Proporcje przygotowania CSP.

Do przygotowania jastrychu cps lub jastrychu cementowo-piaskowego wymagana jest jedna część cementu i trzy części piasku kwarcowego. Ilość wody wynosi 45-55% ciężaru suchej mieszaniny. Ten stosunek pozwala uzyskać markę 150-200. Zużycie powstałego roztworu zależy od grubości warstwy, która ma być położona, oraz rodzaju pokrycia podłogowego. Aby wygładzić powierzchnię, wystarczy 2 cm.Jeżeli plastyfikator jest dodatkowo stosowany, warstwa może wynosić do 3 cm, zwykle cps służy do wygładzania małych nierówności z wypełnieniem do 6 cm lub do płaskiej powierzchni. W przeciwnym razie zalecana jest mocniejsza i bardziej niezawodna masa betonu. Nawet przy warstwie przekraczającej 4 cm beton nie pęka. W przypadku stosowania mieszaniny z ekspandowaną glinką powłoka może stać się dobrą izolacją cieplną podłogi, a zaprawa z gruzem zapewni lepszą przyczepność, a więc zwiększoną odporność na każdy stopień naprężenia.

Odpowiedź, która jest lepszą mieszanką dla podłogi, może służyć jako warunki układania jastrychu z betonem, odpowiadające potrzebom:

 • tworzenie nachylenia lub wznoszenia;
 • nalewanie bezpośrednio na przygotowaną glebę;
 • wyrównanie powierzchni do dekoracyjnej dekoracji;
 • monolityczna konstrukcja podłogi.

Bez względu na proporcję lub rodzaj wybranej mieszaniny, posadzkę należy wylać w jednym kroku.

Technologia przygotowywania jastrychów betonowych lub piaskowo-cementowych jest pracochłonna i żmudna, co wymaga ścisłej kontroli komponentów i instrukcji. Podczas obliczania odpowiednich składników do uzyskania jednorodnej masy, a następnie w uprzednio określonych proporcjach z właściwego wylanie podłogi. możesz tworzyć silne, niezawodne powłoki własnymi rękami. Będzie służył takiej podłodze, niewątpliwie, przez długi czas, nie tracąc swoich pierwotnych właściwości i wyglądu.

Udział zaprawy na jastrychu

Jastrych, piasek cementowy lub beton, często stosowany do podłóg. Może być niezależną wykładziną podłogową. Na przykład w pomieszczeniach niemieszkalnych, garażach, magazynach, warsztatach. W obudowie służy jako podstawa do układania powierzchni nośnej podłogi, linoleum, parkietu i tym podobnych.

Udział zaprawy na jastrychu

Co jest potrzebne do przygotowania rozwiązania

Do tego potrzebujemy cementu, piasku, wody. Aby poprawić plastyczność i wytrzymałość, można dodać plastyfikatory. Ale w domu często się bez nich obywają.

Plastyfikatory dla betonu są podzielone na 4 grupy, w zależności od wpływu na betonowej: superplastyfikatory, silnoplastifitsiruyuschie, sredneplastifitsiruyuschie i dodatki slaboplastifitsiruyuschie

W roztworze betonowym oprócz tych składników znajduje się również wypełniacz. Mogą to być gruzy, marmury, keramzyt. Konkretne rozwiązania do produkcji podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych praktycznie nie są używane. W związku z tym zostaną omówione jedynie rozwiązania z piaskiem cementowym.

Tabela prawidłowego stosunku składników jastrychu

Podstawą rozwiązania jest cement. To on daje podłogom siłę i jakość. Wybierając cement, należy zwrócić uwagę na jego markę. Cement oznaczony jest literą M i cyframi. Rysunki w tym przypadku wskazują obciążenie, jakie może wytrzymać materiał. Na przykład marka M50. Oznacza to, że cement tej marki może wytrzymać obciążenie nie większe niż 50 kilogramów na jednostkę powierzchni lub objętości. Dlatego zanim wybierzesz komponenty rozwiązania, musisz zdecydować, jaki będzie obciążenie twoich podłóg.

 • Sieci Społeczne

Lubisz O Wykładzin Podłogowych

Jak wypełnić podłogę

Hydroizolacja